Dinotec CL mjerna elektroda

Šifra artikla: D012110405

235.00 

Elektroda Klor/Ozon/Klor Dioksid/Poolcare
Potenciostatička

Korisničke upute

Sigurnosno tehnički list