HI Fotometar HI971044R – bazenski set

Šifra artikla: HI971044R

581.25 

Na zalihi

• 2 mjerne kivete i čepovima,
• reagensi za cijanuričnu kiselinu, 50 testiranja
• reagensi za alkalinitet, 30 testiranja
• DPD reagensi za slobodni klor, 50 testiranja
• reagensi za ukupni klor, 50 testiranja
• reagensi za pH, 100 testiranja
• komplet za analiza ukupne tvrdoće vode,(30mL)
• krpica za čišćenje kiveta i baterije

Korisničke upute

Sigurnosno tehnički list