HI Tekući reagens za slobodni klor (300 testova)

Šifra artikla: HI93701-F

43.75 

Na zalihi

HI93701-F su visokokvalitetni tekući reagensi koji korisnicima omogućuju brza i precizna kolorimetrijska mjerenja. Ovi reagensi slijede DPD postupak u kojem reakcija klora i reagensa izaziva ružičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem 3 kapi HI93701A-F i 3 kapi HI93701B-F reagensa u uzorak, reakcija će se dogoditi i jedan od Haninih kompatibilnih mjernih uređaja ili prijenosnih uređaja odredit će koncentraciju prema dobivenoj boji. Rezultati će biti prikazani u mg / L (ppm) slobodnog klora. Ovi reagensi dizajnirani su za upotrebu u uzorcima s očekivanim rasponom slobodnog klora od 0,00 do 5,00 mg / L.

Kompatibilni fotometri uključuju: HI83099, HI83200, HI83203, HI83205, HI83206, HI83208, HI96724

Korisničke upute

Sigurnosno tehnički list