Lovibond SCUBA II – digitalni uređaj za određivanje slobodnog klora i pH vrijednosti

Šifra artikla: 216100-17

140.00 

LOVIBOND Scuba II je novi model digitalnog pooltestera za mjerenje najvažnijih karakteristika (tzv. higijenskih parametara) bazenske vode: slobodnog i ukupnog klora, pH vrijednosti vode, alkaliteta i cijanurne kiseline.

Voda se testira po fotometričkom principu, a rezultat se ispisuje na displayu čime se eliminira pogreška kod očitanja vrijednosti parametra komparacijom boja (metoda koja se koristi kod Pooltestera Cl/pH).

U odnosu na svog prethodnika, Scuba+ digitalni pooltester, Scuba II uvodi jedinstvenu “zero ing” funkcionalnost, poznatu kao “One Time Zero” (OTZ). Po uključenju Scuba II pooltestera tipkom “ON/OFF”, instrument zahtijeva kalibraciju nule. Ona se provodi samo jednom, prije prvog mjerenja. Dokle god je instrument uključen i koristi se za mjerenje parametara vode istog bazena, nema potrebe za novom kalibracijom nule. Za sve daljnja mjerenja, sve što je potrebno je svježi uzorak vode i odgovarajuća reagensa tableta za mjerenje željenog parametra.

Za mjerenje karakteristika vode, koristi brzotopive reagens tablete. U kompletu s testerom isporučuje se:

  • 20 DPD FREE tableta za mjerenje slobodnog klora
  • 20 pH tableta za mjerenje pH vrijednosti vode
  • 10 DPD TOTAL tableta za mjerenje ukupnog klora
  • 10 STABILIZER tableta za mjerenje cijanurne kiseline vode i
  • 10 ALKALINITY tableta za mjerenje ukupnog alkaliteta vode

Više detalja o ovom proizvodu možete saznati na stranici proizvođača.

Nema na zalihi

Digitalni pooltester za kontrolu najvažnijih parametara bazenske vode

Korisničke upute

Sigurnosno tehnički list